[zaloguj się]

GORZELEC (1) sb m

Fleksja

G sg gorz(e)lcu.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie żar albo wrzątek: á chceſz li aby tho moczniey działało włoż gi pierwey do gorzelczu, á potym do rany wpuſzcżay. FalZioł I 114b.

ZCh