[zaloguj się]

GRABIONY (1) part praet pass pf

Fleksja

N pl grabion(e).

stp brak, Cn s.v. uprawna rola, Linde brak.

Zgarnięty w jedno miejsce: Merges, Kupki żytá álbo owſu yuſz grábione ále yeſzcze nie związáne/ kuczkámi/ niektórzi zową Mącz 218b.

Cf GRABIĆ

AL