[zaloguj się]

ALGORYTMUS (2) sb m

Tekst nie oznacza pochyleń; prawdopodobnie a oraz o jasne.

Fleksja
sg
N algorytmus
G algorytmu

sg N algorytmus (1).G algorytmu (1).

stp, Cn, Linde brak.

Nauka rachunku, działanie arytmetyczne przy pomocy cyfr arabskich [algorithmus Łac śr] (2): Algoritmus: To ieſth nauka Liczby KłosAlg A; Poczyna ſie Trzecia częſc Algoritmu KłosAlg F4.

Synonim: arytmetyka.

DM