[zaloguj się]

GRANICKI (1) ai

Fleksja

I sg m gr(a)nicki(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Stanowiący granicę, rozdzielający coś: Gdzie sia godzi hymyenye ich zimyenyem dziedziczow mnyeyschego Tharchomyna. hydącz scziana granyczkiem hynaczey pathokiem prosthem tribem asz do Granycze krolevskiey ZapWar 1542 nr 2504.

Cf GRANICZNY

AL