[zaloguj się]

GROMION (3) part praet pass impf

gromion (2), gromiony a. gromion (1).

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
mNgromi(o)n fNgromiona
pl
N m pers gromi(e)ni

sg m N (praed) gromi(o)n (1).f N (praed) gromiona (1).pl N m pers gromi(e)ni (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów) s. v. gromić.

Bity, zwalczany, pokonywany, ujarzmiany (3): Iuzem byl thy rzeczi wyschey V. C. M. wypyssal kyedym sye dowyedzial ysz thymy czassy Tatarowie Byalogroczczi braly w pansthwie V. C. M. y ſſą gromyeny LibLeg 9/53v; TEn ſie s Turki vganiał dość mężnie y cżęſto/ Od nich był mocą wielką gromion bárzo gęſto. PaprPan Ee4.
W przen (1): pierwey Winne groná Znikną/ y reż nie będźie śierpámi gromioná. RybGęśli B3.

Synonim: bity.

Cf GROMIĆ

ZZa