[zaloguj się]

GRUBOKREWNY (1) ai

Fleksja

D pl grubokr(e)wnym.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Mający gęstą krew: wiele dobrego działa ludziom oboyga wieku/ á z właſzcża grubo krewnym. FalZioł II 3d.

KW