[zaloguj się]

GRUCHANIE (2) sb n

Fleksja

N sg gruchani(e) (2).

stp, Cn, Linde brak.

1. Głos wydawany przez gołębie (1): Garritus, Klekotánie/ gruchánie. Mącz 142c.
2. Gadatliwość (1): Garrulitas, Rzechotánie/ Gruchanie/ wielomowność. Mącz 142c.

Cf GRUCHAĆ

KW