[zaloguj się]

GRUNTOWNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg gruntowność.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Stałość, pewność; stabilitas Mącz; soliditas Cn: Stabilitas, Stalość/ pewność/ gruntowność. Mącz 417d.

Cf NIEGRUNTOWNOŚĆ

KW