[zaloguj się]

[GRZYMKA sb f

Fleksja

N sg grzymka.

stp, Cn brak.

Znaczenia
Więzienie: Słowá práwne w rzeczy ſobie podobne [...] Poſłuſzeńſtwo/ Kábat/ Zákratą/ Więzienie/ Grzymká/ Izdebká/ Szátłáwá/ Sztok/ Ciemnicá/ Kaźń/ Kłodá/ Sadzáwká/ Byliná. GroicRejestr )(4v (Linde).

Synonimy: bylina, ciemnica, izdebka, kabat, kaźń, kłoda, posłuszeństwo, sadzawka, straż, sztok, taras, twierdza, wieża, więzienie.]

KW