[zaloguj się]

GWELF (1) sb m

Fleksja

N pl gw(e)lf(o)wie.

stp, Cn, Linde brak.

Zwolennik propapieskiego stronnictwa z czasów zatargów cesarstwa z papiestwem we Włoszech XIIXV w. (od nazwy saskiego rodu Welfów): Nigdyby był nás Tnrek [!] nie zwalcżył/ by nie roſterki domowe á walki wnętrzne miedzy Krześćijáńſthwem: Napierwey we Włoſzech przed ſtem lat/ zá onych Sforcyow [...]. Nuż záſie Picenacy s Krolem Alfonſe Neopolitańſkim / Nuż Gwelfowie s Gibeliny/ Columnowie z Vrſyny BielSpr 57.

ZZa