[zaloguj się]

[GWIAŹDZIANY ai

Fleksja

G pl gwiåździanych.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odgwiazda”; podobny kształtem do gwiazdy:
Wyrażenia: »gwiaździana taszka« = kieska po złożeniu tworząca gwiazdę: [w inwentarzu taszniczki:] Taszek gwiaździanych tachrów 22 per gr 12 tacher [...] 5 kóp gwiaździanych taszek bez wiek InwMieszcz 1565 nr 119.

»miech gwiaździany«: miechów gwiaździanych 2 kopie i tacher InwMieszcz 1565 nr 119.

Cf GWIAZDECZNY, GWIAZDNY, [GWIAZDOWNY], GWIAZDOWY, GWIAŹDZISTY]

MK