[zaloguj się]

HEJDA (5) int

e jasne, a pochylone.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Okrzyk radości, wesela; nawoływania, przynaglania, pobudzenia, zachwytu; evan, evax, io Mącz (5): Io dolentis particula est, Ach. Quandoque exprimit gestiensis laetitiae affectum, Heya/ Heya/ Heyda. Mącz 174a.

Powtórzenie dwukrotne (2): Evan, interiectio exclamantis, et vox Bacchancium, Heyda Heyda/ albo Heydaſz Heydaſz yako náſzi Polaci mówią. Mącz 18d, 109a.

Cf HEJDAŻ

KN