[zaloguj się]

HEJDAŻ (6) int

e jasne, a pochylone.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (trzy z tych samych przykładów).

Okrzyk radości, wesela; nawoływania, przynaglania, pobudzania, zachęty; evan, evax, evoe (6):

Powtórzenie dwukrotne (3): Evax, interiectio exultantis, Hey/ Hey/ álbo Heyda/ Heyda/ też Heydaſz/ Heydaſz. Mącz 109a, 108d, 155c; [Wino też z kádzi zágubiłem/ Nie będzie winiarz śpiewáć Heydaſz/ Heydaſz / niebędzie heydał. BudBib Ier 48/33 (Linde).]

Cf HEJDYŻ, [HOJDYŻ]

KN