[zaloguj się]

HELA (4) sb f

hela (3), hyla (1) LibMal (3 : 1).

Teksty nie oznaczają pochyleń.

Fleksja
sg pl du
N hyla
A hele heli

[sg N hyla.]pl A hele (2).du A (cum nm) heli (2) LibMal 1544/80, 80v.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie skrzynia na wozie (4): 3 hellie vapna vkradl LibMal 1544/80v; Powyedziala Iſch za yey poruczenym dwye hilli wapna [...] Ruſſek spiotrem a zmaruchna vkradli LibMal 1544/80v, 1544/80, 80v; [Przytem dał sprawę, iż naleźli góry już skoro od 3 lat na gruncie miasta Poprad kruszcu miedzianego tak bogate, że hyla jedna, to jest skrzynia, dawa centenarios 2 cum medio, ad minus 2. LustrKrak 196.]

KN