[zaloguj się]

HIJERA (1) sb f

Fleksja

G sg hijery.

stp, Cn, Linde brak.

bot. Verbena officinalis L. (Rost); nazwa rośliny leczniczej stosowanej w postaci proszku, jako składnik czopków (nazwa pochodzi od autora Hieracego znanego z pism Galena): [przeciwko obstrukcji] Czopek może być/ vſtrugawſzy korzeń z ćwikły/ y miodem námázawſzy/ [...] álbo z miodu ſtwárdzonégo/ z koloquintidą/ álbo z trochą verátry/ álbo Hiery poſypány. Oczko 26v.

Synonimy: koszysko, werbena, żeleźnik.

KN