[zaloguj się]

HOŁOMEK (1) sb m

Fleksja

N sg hołomek.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Włóczęga, obieżyświat, bezdomny: Autolecythus – Hołłomek, hołtay, biegąn. Calep 118b.

Synonimy: biegun, błękacz, hultaj, kursor, pielgrzym, tułacz, tułak, wędrownik, włoczęga, wszędybeł.

KN