[zaloguj się]

HUFECZEK (1) sb m

Fleksja

N sg hufeczek.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Dem. od nie zaświadczonego u nashufek” ‘oddział wojska: Copiola. Huffiec nie wielgi/ Huffeczek. Máłe woysko. Mącz 64c.

Cf [HUFCZYK], HUFIK

KN