[zaloguj się]

HUGONOTSKI (3) ai

Oba o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg
mNhugonotski
pl
A subst hugonotski(e)

sg m N hugonotski (2).pl A subst hugonotski(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odhugonot”; pochodzący od hugonotów (3): HVgonotſki fortel. WujJud 172v marg [idem] Mm 2.
Szereg: »luterski i hugonotski« (1): Ktora to Confeſsia gdy do rąk náſzych przyſzłá/ obacżylichmy że oná pod pięknym Wyznánia Wiáry Powſzechnego Kośćiołá tytułem/ wielkie á záráźliwe iády/ y ſproſtne Luterſkie y Hugonotſkie Szwáycárſkie błędy w ſobie záwiera. WujJud A6v.

KN