[zaloguj się]

[HUKLIWY ai

Fleksja

A pl subst hukliwe.

stp, Cn brak, Linde także XVIII w.

Hałaśliwy, o głośnym dźwięku: Trzykroć około ſtoſów zápálonych ſpółem Biegáli przyodźiani świetną zbroią kołem/ Trzykroć ná koniéch tocząc około płomieni Hukliwe roſpuſczáły głoſy záſmuceni [ululatus ... ore dedere] VergKoch 313 (Linde).

Cf HUCZNY]]

KN