[zaloguj się]

1. HUL (2) int

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Okrzyk odstraszający, odpędzający zwierzę drapieżne (2):

Powtórzenie dwukrotne (1): Drugiemu z mnieyſzych ſtanow grzmi we łbie komorá/ Stodołá/ brog/ boiſko/ zá ściáną oborá. Wilcy wyią zá gumnem á cielętá rycżą/ [...] Pociąga rohátynki/ w oknie hul hul woła/ Ráno wſtawſzy więc licży/ áno iuż gomoła/ dawno przez płot ſkocżyłá/ wełná leży w leſie RejWiz 12v.

BZ