[zaloguj się]

[HYMNARZ sb m

Tekst nie oznacza å.

Fleksja
sg
N hymn(a)rz
G hymn(a)rza

sg N hymn(a)rz.G hymn(a)rza.

stp, Cn, Linde brak.

Księga kościelna zawierająca zbiór hymnów; hymnarius Łac śr: pothim iſz by beły iednakie kſięgi [...] jako mſzal [...] antiphonarz, himnarz pſalterz StatNorb 344, 341.]

FP