[zaloguj się]

IBIS (1) sb m

Fleksja

N sg ibis.

stp, Cn, Linde brak.

zool. Threskiornis religiosa Gray. (Rost); ptak z rzędu bocianowatych [ibisniejaki ptak egipcki bocianowi podobny Mącz 163d; bocian cudzoziemski, iba z łacińskiegoibis Cn]: Ibis, bocyan vel ibis BartBydg 71.

Cf IBA

IM