[zaloguj się]

[IDOLATRA sb m

Fleksja

A sg id(o)latrę.

stp, Cn, Linde brak.

Bałwochwalca; tu obelż. ze stanowiska protestantów o katolikach [idolatra Łac śr; idololatrabałwochwalca, ten zwłaszcza, który się kłania, zejmuje czapkę przed jakiemi obrazy albo je chwali Mącz 164c; – bałwochwalca Calep; bałwochwalcaidololatra Cn]: coż tam może być za miłość, kiedy sługa będzie miał pana za idolatrę, a pan sługę za kacerza KuczbPrzestr 74.

Synonim: bałwochwalca.]

FP