[zaloguj się]

IDROPISIS (4) sb m

Tekst nie oznacza ó.

Fleksja
sg
N idropisis
inne sg A (lat.) - idropsim

sg N idropisis (3).(lat.) A idropsim (1).

stp, Cn, Linde brak.

lek. Puchlina, obrzękobjaw chorobowy; pojęcie diagnostyczne w XVI w. na wiele różnych chorób [hydropisis vel melius hydropsopuchlina Murm 67; idropswodnocielność Mymer1 39; hydropisiswodnocielność BartBydg; hydropisis, Latine aqua intercuszaskórna woda, to jest spuchlina Mącz 160b; hydropspuchlina: Calep puchlina chorobahydrops, hydropisis Cn] (4): Theż; naprzeciwko opuchlinie kthorą zową idropiſis/ włoſkiego kopru korzenie ſtrochą mąki ięcżmienney warz w winie FalZioł I 52b; Też mlecżna vrina á ktemu mętna á gęſta z nieiaką ſinoſcią. Idropſim/ to ieſt puchnienie w żywocie znaczy. FalZioł V 4, I 147d, V 84.

Synonimy: opuchlina, puchlina, spuchlina, »wodna niemoc«, wodnica, wodnocielność.

AKtt