[zaloguj się]
IGIELNICA   Cn; Linde bez cytatu, poza tym XVIII w. w innym znaczeniu.