[zaloguj się]

ILO (13) pron

ilo (9), jelo (4); ilo SienLek (7), Calep; jelo KromRozm II (3); ilo : jelo KromRozm III (1 : 1).

o jasne; tekst nie oznacza é.

stp, Cn, Linde brak.

Zaimek liczebny względny (13):
1. W zdaniu złożonym wprowadza zdanie podrzędne (4):
A. Wprowadza zdanie okolicznikowe stopnia i miary: ile, na ile (4): mogą ich náſládowáć/ yelo ſobye rozumyeyą być pożyteczne. KromRozm II m3.

Połączenie: »tylko, jelo« (1): Rodzay/ národzenye/ żywot/ śmyerć [...] yego [Chrystusa] pilnyey popiſáli: Y to yednák nyedoſtátecznye [...] ále tylko/ yelo ktoremu było trzebá ktemu/ co przedſye brał. KromRozm II d.

Frazy: »ilo może« (1): káżdy tego pewyen być może/ ktokolwyek [...] ſpráwuye ſye/ ilo może/ według yego náuki KromRozm III D6.

»jelo trzeba [komu]« (2): KromRozm II d; Nye brał ſobye każdy co chćyał/ Ale vdźyelano (mowi) káżdemu/ yelo mu było trzebá. KromRozm III G7v.

B. [Wprowadza zdanie przydawkowe miary: ile:

Połączenie: »tylko ... ilo«: Weźmi tylko z Belzoinu ony bielidłá ze środku/ iloć potrzebá SienHerb [5862]a.

Fraza: »ilo potrzeba [komu]«: cf Połączenie.]
2. W zdaniu pojedynczym (9):
A. Wprowadza okolicznik miary (1): Manualis, Quod extensae manus altitudinem habet, vel quod amplecti manu possumus [...] Pełną garſcz, ilo w garſcz mozeſz zawrzecz. Calep 638a.
B. Wprowadza przydawkę (8):
a. Orzekającą, określającą charakter itp.: jako (1): ácz to byli ludźye dobrzy [...] ále yednák ludźye: á yelo ludźye/ nye prożni onego [...] iż wſſelki człowiek kłamcá.KromRozm II c3v.
b.Porównawczą co do miary: jak (7): koniec rogu Bykowego vpalony á na proch ſtárty/ z miodem rozmieſzay/ á gáłeczki ilo groch s niego tocz SienLek 93v; tocż s tego pigułki ilo konopné źiárno SienLek 124v, 74v, 82v,125v, 141 [2 r.]

Cf ILE, ILKO

MK