[zaloguj się]

ILOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg ilość.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Wielkość, miara, liczba: Quantitas, yloscz, vyelko malo BartBydg 128.

Cf [ILKOŚĆ]

MK