[zaloguj się]
ILŚCIWY  stp; Cn, Linde brak.

Cf LŚCIWY