[zaloguj się]

IMCIEM (2) cn

Teksty nie oznaczają é.

stp, Cn, Linde brak.

Wprowadza zdanie okolicznikowe stopnia i miary: im (2):

Połączenie: »imciem + comp ... tym + comp« (2): Imciem kto v pana Sżcżęſciá ieſt więtſzym miłoſnikiem/ tym mu wiernieyſzych przijácioł trzeba ForCnR E2v; Im ciem więcej roście imienie, Tym więtsze cżyni pragnienie. BierRozm 20.

Cf IM

MK