[zaloguj się]

INDUS (22) sb m

Indus a. Ind (22).

Fleksja
pl
N Indowie, Indy
G Ind(o)w
D Ind(o)m
A Indy
I Indy

pl N Indowie (3), Indy (2); -y KromRozm I; -owie : -y HistAl (5:1).G Ind(o)w (7).D Ind(o)m (1).A Indy (3).I Indy (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Mieszkaniec Indii [India, regio orientalis ... Indiludzie tej krainy Mącz 168d] (20): Bachus (kthory dobrowolny ociec ieſth wezwan) wſzedł do Indiey walcżyć/ ále ná oſtáthek tył podawſzy przed Indi vciekł/ nie mogąc ſie ſprzećiwić ich mocy. HistAl G7v, G7v [2 r.], H [5 r.], H7v, H8, H8v, L7; Węgrzy [zową chleb] kineer/ Indowie oholo / Turcy ethmek/ Wołoſzy pin/ Anglicy bred/ Litwá donos/ y drudzy tákież z inych narodow inácżey káżdą rzecż zwáli. BielKron 7v, 122v, 296v, 335v, 448; ZNáią dobrze wſzyſcy Symeoná mężá zácnego/ [...] nie tylo ći/ ktorzy Rzymſkiemu Páńſtwu podlegli: ále y Perſyáni/ y Indowie/ Ethyopiáni/ Tátárzy SkarŻyw 28; ReszList 189; iż ſię Andrzey vdał do Tátar/ Thomaſz do Párthow/ Bártłomiey do Indow WujNT 655.
2. Wyznawca kościoła chrześcijańskiego obrządku malabarskiego w Indiach (2): Grekowye/ Ormyánye/ Indy/ y wſſytcy Azyátycy y Afrykani wyęcey ſye ſnámi y z Rzymſkim koſćyołem/ niżli z wáſſymi Luterany/ Sákrámentarzmi y Nowokrzczeńcy zgadzáyą. KromRozm I E4; Potym przypłynęliſmy do Kalekutu Miaſthá/ [...] w kthorym więcey Krzeſcijan/ Indow/ niżli inych 1udźi. BielKron 453.

AKtt