[zaloguj się]

[INDYCH sb m

indych, indysz.

Fleksja
sg
N indych
G indychu
A indych

sg N indych.G indychu.A indych.

stp: indycht, Cn notuje, Linde XVII (z Cn błędnie: indyg) oraz XVIII w.: indycht s.v. indychtowe.

Barwnik błękitny, otrzymywany głównie z liści i łodyg krzewu indygowca, stosowany zarówno w malarstwie, jak do barwienia tkanin; balaustinus color, Indicum Cn: pro rebus, quas receperat Hans Dir [!] pro conficiendis coloribus ad picturam in Curzanoga [...] cinobri [...] indith [! pro indich] uncias 4 gr. 30 Wawel 1530/161; farby indysz funtów 38, każdy za 45 gr InwMieszcz 1552 nr 47.
Zestawienie: »indych zamorski«: Indychu Zamorſkiego cżynienie [...] będzieſz miał Indych/ niepoſpolitey modrośći. SienHerb 590b–591a; cf Szereg.
Szereg: »indych (zamorski) albo szmelc«: Indychu Zamorſkiego/ álbo właſnie Szmelcu drugie cżynienie SienHerb 591a; Gdy thedy then Indych albo [!] Szmelc wſzyſtek wyćiągnieſz tym płokánim miey pilnie bácżność/ ná tę troię rozność SienHerb 592a.

Synonim: szmelc.]

MK