[zaloguj się]

INFIRMARYJA (1) sb f

Fleksja

L sg infirmaryj(e)j.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Izba chorych, szpital; medicinae, officina medici, valetudinarium Cn [valetudinarium, vulgo infirmariachorownia albo chorowny gmach po polsku może być zwan, si usus volet Mącz 474c]: Ali w moiey infirmáriey/ z ktorey ſie ieſzcże máło ná świát vkázuię/ gdy to piſzę/ doſzło mię/ iż niektorzy świetcy/ duchowieńſtwo do ſpolney obrony przećiwko temu nieprzyiaćielowi wyćięgáć myślą. PowodPr 59.

Synonimy: chorownia, »chorowny gmach«, »dom chorych«, »dom chorujących «, »izba chorujących«, »komora chorujących«, »kownata chorujących«, szpital.

Cf [INFIRMITARZ]

TZ