[zaloguj się]

JASNOCZERWONY (2) ai

jasnoczerwony (1), jasnoczyrwony (1) Leop (1 : 1).

Fleksja

G sg m jasnocz(e)rwon(e)go (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Czerwony o jasnym odcieniu (2): áby robili robothę ćieſielſką/ dziáną rozmáithemi bárwámi/ Háwtárſką z iedwábiu Modrego/ Rożyczkowego: iáſno Czerwonego [purpura coccoque bis tincto] Leop Ex 35/35, Lev 14/4.

LW