[zaloguj się]

[JASNOTKANY ai

Fleksja

I sg f jasnotkaną.

stp, Cn brak.

Znaczenia
Błyszczący: [Bogarodzica] ſámá słońcem będąc/ mieśiąc nogámi podeptáłá/ y głowę ſwoię iáſnotkáną koroną oświećiłá. BzowRóż A2v (Linde).]

LW