[zaloguj się]

JASNOWDZIĘCZNY (1) ai

Fleksja

N sg m jasnowdzięczny.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie: nieskalany: A iáſnowdźięczny związek łożá małżeńſkiégo/ Poczćiwą ieſt roſkoſzą człowièká káżdégo GosłCast 59.

LW