[zaloguj się]

JAŚNIĆ SIĘ (2) vb impf

się (1), sie (1).

a jasne.

Fleksja
indicativus
praes
sg
3 jaśni się
fut
sg
3 n jáśnić się będzie

praes 3 sg jaśni się (1).fut 3 sg n jáśnić się będzie (1).

stp, Cn, Linde brak.

Wydawać blask, błyszczeć światłem (2):

W porównaniu (1): Nie ták ſię iáśni niebo/ kiedy ſłońce promienie ſwe roſpuſzcza; iáko Rzymſkie miáſto / dwie one iáſne pochodnie (Piotrá y Páwłá S.) po wſzytkiey ziemi rozlewáiąc. WujNT 514.

W przen (1): A ták thuć Pan tę gwiazdę obiecowáć racży/ to ieſt/ tákie obiáſnienie ſmyſłom/ wierze/ y ſumnieniu twemu/ iż co dáley to więcey ſzyrzyć á iáſnić ſie w tobie będzie RejAp 34.

Synonimy: błyszczeć, błyszczeć się, iskrzyć się, lśnić się, łsnąć się, łszczyć się, skrzyć się, świecić się.

Formacje współrdzenne: objaśnić się, przejaśnić się, rozjaśnić się, wyjaśnić się; jaśnieć się; objaśniać się, rozjaśniać się, wyjaśniać się; przejaśniewać się.

Cf JAŚNIĄCY, JAŚNIĄCY SIĘ

LW