[zaloguj się]

[JEDNOWŁADNOŚĆ sb f

Fleksja

N sg jednowłådność.

stp, Cn, Linde brak.

Państwo, w którym władzę sprawuje jedna osoba; monarchia: Iednowładność/ et jednowładztwo/ Monarchia, Imperium. Volck Ggg4a.

Synonimy cf JEDYNOWŁADZTWO.

Cf [JEDNOWŁADZTWO], JEDYNOWŁADZTWO]

MK