[zaloguj się]

[JEDNOWŁADZTWO sb n

Fleksja

N sg jednowłådztwo.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Państwo, w którym władzę sprawuje jedna osoba; monarchia; dominatio, monarchia Cn: Monarchia, ein regiment/ da einer allein Herr iſt. P. yednowładztwo. Volck 383, Ggg4a.

Synonimy cf JEDYNOWŁADZTWO.

Cf [JEDNOWŁADNOŚĆ], JEDYNOWŁADZTWO]

MK