[zaloguj się]

[JEDYNOSTWO sb n

Fleksja

A sg jedynostwo.

stp, Cn brak.

Jedność, zgoda, wspólnota [czego]:
Wyrażenie: »jedynostwo ducha«: PRzeto was proſzę [...] żebyśćie godnie chodzili we zwániu/ ktoremeśćie zwáni. [...] Pilnuiący záchowywáć iedynoſtwo duchá [unitatem spiritus] wzwiązániu pokoiu. BudBib Eph 4/3 (Linde).

Cf JEDNOĆ, JEDNOŚĆ, JEDNOTA, JEDYNOŚĆ]]

FP