[zaloguj się]

JĘK (2) sb m

Fleksja
sg pl
N jęk jęki

sg N jęk (1). pl N jęki (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) i XVIII w.

Nieartykułowany, żałosny, przeciągły głos wydawany pod wpływem bólu (2): były ſłyſzáne gwałtownych rázow y bicia trzaſki/ y kołátánia/ y częſte niewiedzieć od kogo ięki/ pęki/ ſteki StryjKron 350, 350 marg.

Cf JĘCZENIE, JĘKANIE

JW