[zaloguj się]

JĘZYKOW (4) ai

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
m Ajęzyk(o)w
pl
D językowym
L językowych

sg m A język(o)w (2).pl D językowym (1).L językowych (1).

stp brak, Cn s.v. języczny, Linde XVIXVIII w.

Przymiotnik odjęzyk (4):
1. Należący do języka, związany z językiem; ad linguam pertinens Cn (4): [Gumi arabicum] Ieſt vżytecżne na ſchnienie y chropawoſciam ięzykowym FalZioł III 26d.
Zestawienia: lek. »paraliż językow« [szyk 1 : 1] (2): Też naſienie rzeżuſzane żwane/ ięzykow paraliż oddala. FalZioł I 90b, I 97a.

lek. »żyłka językowa« = wędzidło, wiązadełko językowe (1): Czemu iedni ludzie ſą momotliwi, drudzy też ſzepieczą [...] Abowiem zbytnia wilgota flegmiſta panuiącza w żyłkach ięzikowych nadyma ie, także ięzik nie bywa wolny GlabGad C5.

2. [Dotyczący mowy: Od obmowiſká ięzykowego [a flagello linguae] zákryt będzieſz á nie będzieſz ſie lękał porażki Leop Iob 5/21; Smierć y żywoth w ięzykowey mocy [m manu linguae] Leop Prov 18/21 (Linde).]

Cf JĘZYCKI, JĘZYCZNY

JW