[zaloguj się]

KACHLOWY (4) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNkachlowy fNkachlowå

sg m N kachlowy (3).f N kachlowå (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przymiotnik odkachel (4):
a. Będący częścią kafla (1): Ostracius, Latine testa, Skorupá gárncowa/ álbo káchlowa. Mącz 271b.
b. Zbudowany z kafli (3):
Wyrażenie: »kachlowy piec« = fornacula Murm, Mymer1; clibanus, fomax BartBydg (3): Fornacula, eyn kachelofen Káchlowy pyec. Murm 135; Mymer1 30v; BartBydg 60.

Cf [KACHLANY]

ZCh