[zaloguj się]

KAPITEL (6) sb m

-t- (5), -th- (1); -ll (5), -l (1).

a jasne; tekst nie oznacza é (Cn e jasne).

Fleksja
sg pl
N kapitel kapitele
A kapitel kapitele
L kapitelu

sg N kapitel (1).A kapitel (1).L kapitelu (2).pl N kapitele (1).A kapitele (1).

stp brak, Cn: kapitela, Linde XVIXVIII w.

Znaczenia
Głowica kolumny; capitellum (columnae) Vulg, Cn; capitulum, epistylium Cn [capitellumgłowica albo gałka na słupie Mącz 37c; ‒ głowka Calep; kapitela, słupów sznicerskich nagłowek, makowica; gałkacapitellum columnae; głowica u czegocapitellum Cn] (6): A kápitelle ktore były ná wierzchu ſlupow/ zrobione były na kxtałt leliey w ſionce ná czterzy łokćie. Leop 3.Reg 7/19; Ná ośmnaśćie łokći ieden ſlup był wyſoki: y Kápithell miedziány ná nim wyſoki ná trzy łokćie: y rzezánie ozdobne z źiárniſtemi iábłki ná kápitellu ſlupowym tho wſſyſthko miedziane Leop 4.Reg 25/17, 3.Reg 7/16, 17.
Szereg: »makowka a kapitel« (1): Vcżynił też y dwie mákowki á kápitelle [Duo quoque capitella fecit] ktore miáły ſtać ná wierzchu ſlupow/ vlane z miedzi Leop 3.Reg 7/16.

Synonimy: gałka, głowa, głowica, makowica, makowka.

ZZa