[zaloguj się]

[KAPŁANICHA sb f

Fleksja

N pl kapłanichy.

stp, Cn, Linde brak.

Kapłanka; tu w starożytnym kulcie pogańskim: Znácżne były onych cżáſow ná kápłáńſtwie v pogánow Meliſsá Cybeles/ od ktorey imieniá wſzytki inſze Boginiey Kápłánichy/ potym názwáne fą Meliſse. AgrWirzb G4v.

Cf KAPŁANICA, [KAPŁANKA]]

MM