[zaloguj się]

[KAPŁANKA sb f

Fleksja

A sg kapłånkę.

stp, Cn brak.

Kobieta spełniająca czynności kultowe w służbie jakiegoś bóstwa starożytnego [czyja]:
Szereg: »kapłanka albo mniszka«: Krol Syryiſki Antiochus trzeći/ gdy vźrzał kápłankę albo mniſzkę Bogini Diany bárzo piękną/ nátychmiaſt ſye z Ephezn miáſtá precż morzęm puśćił LorichKosz 67v (Linde).

Cf KAPŁANICA, [KAPŁANICHA]]

ZZa