[zaloguj się]

[KAPŁANNIK sb m

Fleksja

A pl kapłånniki.

stp, Cn brak.

Kapłan (być może pogard.): Gdzie [Ireneusz] Biſkupy Rzymſkie/ Soterá Anicetá/ Higinſá/ Piuſá/ Theleſphorá/ zowie nie Biſkupy powſzechnymi ále Prezbitermi/ iáko dziſia Kápłanniki s cżworgiem ſwięcenia názywáią GrzegŻarnPos 1597 III 100 (Linde).

Cf KAPŁAN, KAPŁANIEC, KAPŁANIK]

ZZa