[zaloguj się]

[KAPŁANOW ai

Fleksja

N sg f (attrib) kapłanowa.

stp notuje, Cn brak.

Przymiotnik dzierżawczy odkapłan'” ‘osoba uprawniona do wykonywania czynności związanych z kultem religijnym’; pozostający do kapłana w stosunku rodzinnym: Kápłánowá corká [sacerdotis filia] będzieli doſzłá y doznaná w nierządnośći/ á zełżyłáliby imię oycá ſwego/ żywo będzie ſpaloná. Leop Lev 21/9 (Linde).

Cf KAPŁANI, KAPŁAŃSKI]

ZZa