[zaloguj się]

KARNIK (2) sb m

Fleksja

N sg karnik (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów); poza tym XVII(XVIII) w. w innym znaczeniu.

Człowiek powożący końmi, woźnica; carrucarius Mącz, Calep (2): Carrucarius, Kárnik/ álbo furman. Mącz 39c; Calep 167b.

Synonimy: furarz, furman, woźnica.

Cf KAROWNIK

ZCh