[zaloguj się]

KATALOG (2) sb m

Oba a jasne; teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
N katalog
A katalog

sg N katalog (1).A katalog (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Wyliczenie, spis, rejestr [catalogusreistr, wyliczenie Mącz 40d; rejestr, w który wpisują ludzie jakiego stanucatalogus Cn] (2): Catalogus – Katalog, liczba, poznaczenię. Calep 171b.

katalog czego (1): Ale nie długo ſię báwiąc/ niechay ſobie káżdy przecżyta/ kátálog ſpraw/ y vcżynkow ćieleſnych/ do Gálát. w 5. ktorymi ſię Bog brzydźi NiemObr 116.

Synonimy: poznaczenie, rejestr.

AL