[zaloguj się]

2. [KAŻDY pron

a prawdopodobnie jasne (tak w 1. każdy).

stp, Cn, Linde brak.

Zaimek przysłówkowy uogólniający: zawsze: Gdyż zła rada zawodzi prawie tego każdy PismaPolit 710.

Synonimy: zawsze, zawżdy.]

KW